Witamy w safety

Witamy na stronie firmy SAFETY Dagmara Domin, działającej na śląskim, małopolskim oraz niemieckim rynku usług
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) , bezpieczeństwa pożarowego (P.POŻ.), pierwszej pomocy medycznej
oraz zintegrowanego systemu zarządzania (ISO).

witamy

Celem firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie BHP, prawnej ochrony pracy oraz w działaniach zmierzających do poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, firma działa na zasadzie outsourcingu. Kompleksowa usługa pozwala na zaoszczędzeniu czasu i pieniędzy. Dojeżdżamy do siedziby Zlecającego, jak i posiadamy biuro ze sprzętem multimedialnym i pyszną kawą.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i podjęcia współpracy.

Skontaktuj się z nami

Nasza oferta

 • Szkolenia w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych (szkolenia wstępne
  i okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w tym dla kierowników i
  pracodawców);
 • Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej;
 • Szkolenia z Prawa Pracy
 • Dokumentacja z postępowania powypadkowego,  w tym doradztwo przy wypełnianiu karty statystycznej;
 • Opracowanie dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla każdego stanowiska pracy;
 • Instrucje stanowiskowe;
 • Instrukcje ogólne bhp;
 • Sporządanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie ochrony pracy oraz oceny stanu bhp;
 • Rejestry czynników szkodliwych i niebezpiecznych;
 • Regulaminy zakładowe;
 • Plany BIOZ;
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także przestrzagania przepisów bhp oraz przeciwpożarowych;
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p.poż;
 • Nadzór i doradztwo nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, zgodnie z przepisami Prawa Pracy;
 • Nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich;
 • Nadzór nad dokumentacją z pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • Pomoc w doborze ochron osobistych pracowników;

 

 • Przeprowadzanie Auditów Wewnętrznych (lub doradztwo w ich wykonywaniu) w odniesieniu do norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004;
 • Koordynowanie prac na budowach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu bhp, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych;

Przykładowe ceny

Szkolenie BHP
pracowników (wstępne)

od 40 zł
/osoba

Zapytaj o szczegóły

Dokumentacja oceny
ryzyka zawodowego

od 100 zł
/stanowisko (+VAT)

Zapytaj o szczegóły

*Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od zakresu zlecenia.

Formularz kontaktowy

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Dane kontaktowe

Serdecznie zapraszamy do kontaktu
od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 - 16.00

 • SAFETY Dagmara Domin
  ul. Piłsudskiego 251B, 32-555 Zagórze
 • Telefon: +48 691 025 949
 • E-mail: dagmara.bator@gmail.com